Přihlášky a formuláře

Prosíme všechny publikující, aby se seznámili s pokyny pro autory. Redakce přijímá pouze příspěvky jim odpovídající. Spolu s příspěvkem je nutné zaslat také přihlášku příspěvku.

Uvedené šablony obsahují předdefinované styly pro všechny povinné části článku - samotný text, nadpisy, abstrakt, formáty tabulek apod. Použitím těchto šablon se vyhnete odchylkám oproti požadovanému vzhledu článku.

Šablona verze textová
Šablona verze kompletní

Posudek pro recenzenty

Formulář posudku je možné stáhnout zde.