Pokyny pro autory

Redakce přijímá články zaměřené na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), geologie a hydrogeologie, geotechniky, energetiky, nakládání s odpady a ekologie.

Předání článku

V elektronické podobě e-mailem, na flash disku nebo CD-ROMu. K posílání objemnějších dat lze použít i veřejný server www.uschovna.cz.

Poplatek za publikování

Poplatek za publikování ve Zpravodaji HNĚDÉ UHLÍ činí 1 500 Kč a je určen pro hrazení odměn za vypracování recenzních posudků. Snížený poplatek za publikování činí 500 Kč.

Textové zpracování

Text neformátujte. Nepište celá slova velkými písmeny, ani v nadpisech. Ke zpracování článku využijte šablony, které jsou k dispozice ke stažení zde. Pro snadnější redakční zpracování vyžaduje redakce článek ve verzi bez grafiky a druhou kompletní verzi článku včetně obrázků, grafů apod., která je zasílána recenzentům.
Redakce přijímá články v českém nebo slovenském jazyce. Název, abstrakt a klíčová slova musí být současně také v anglickém jazyce (kvalitní překlad).
Text čleňte do odstavců a číslovaných kapitol. Název příspěvku by měl být výstižný, bez zkratek a nadbytečných slov, bez podtitulů, max. 15 slov nebo 70 znaků. Vyhněte se v abstraktu používání zkratek a citací. Max. rozsah 150 slov nebo 1 000 znaků včetně mezer.
U publikovaným článků se snažte uvést max. 6 klíčových slov v českém (slovenském) a anglickém jazyce. V závěru článku neopomeňte uvést seznam literatury zpracovaný dle ČSN a očíslovaný. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí být odkaz v textu (používejte čísla v hranatých závorkách). Totéž se týká převzatých obrázků, tabulek apod.

Grafické požadavky

Pro kvalitní zpracování obrazových předloh (obrázky, tabulky, fotografie apod.) je třeba dodat všechny grafické podklady samostatně v originálním formátu, v co nejlepší kvalitě.

Minimální rozlišení:
barevné obrázky – 250 DPI, nejlépe však 300 DPI
obrázky černobílé a ve stupních šedi (B/W) – 600 DPI, lépe však více (cca 1 200 DPI)
barevné výkresy – minimálně 300 DPI, lépe však 600 DPI

Formát obrázků, fotografií: TIFF, EPS, AI, nekomprimované JPG.

Grafy přikládejte jako samostatné soubory ve formátu XLS nebo jako obrázek (TIFF, JPEG – vysoké rozlišení) spolu se zdrojovou tabulkou dat (platí i pro vzorce apod.). Dodatečné značení v obrázku a vpisování je třeba s obrázkem seskupit. Tabulky zasílejte pouze ve formátu XLS.

Kompletní znění pokynů pro autory naleznete zde.