Redakční rada

Ing. Vladimír Český
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov (ČR)

Ing. Milan Daneš
Severní energetická a.s., Most (ČR)

Ing. Evžen Pichler, CSc.
Most (ČR)

Ing. Petr Procházka
Vršanská uhelná a.s., Most (ČR)

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
VŠB TU Ostrava (ČR)

Ing. Karel Strakoš
Litvínov (ČR)

Ing. Petr Svoboda, CSc.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most (ČR)

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
Meziboří (ČR)

RNDr. Ing. Josef Valeš
Černčice (ČR)

Ing. Vlastimil Vozka
Most (ČR)

Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
Severočeské doly a.s., Chomutov (ČR)

Ing. Slavomír Hredzák, Ph.D.
Zahraniční člen RR, Ústav geotechniky SAV (SR)