Redakce

Ing. Yveta Winklerová | winklerova@vuhu.cz | tel. 724 243 017
Šéfredaktorka

Ing. Alena Miletičová | mileticova@vuhu.cz
Korektura

Martina Černá | cerna@vuhu.cz
Sazba, grafické zpracování, web