Zpravodaj hnědé uhlí

Zpravodaj Hnědé uhlí je odborný časopis (ISSN 1213–1660), který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie.

Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet specializované informace i pro širší zainteresovanou veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí.

Pod původním názvem Zpravodaj VÚHU vychází časopis již od roku 1961, od roku 1995 pak pod názvem dnešním.