Archiv - ročník 2023

Mgr. Jan Podhorský, Mgr. et Mgr. Petr Vágner:
Archeologický výzkum lokality Nesvětice v předpolí Dolu Bílina
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., Ing. Karel Borovec, Ph.D., Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D., Ing. Stanislav Kapr:
Distribuce Hg ve spalinách v mokré metodě odsíření spalin vzniklých ze spalovaní pevných fosilních paliv
Ing. Pavel Schmidt, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.:
Shrnutí řešení a hlavní výstup mezinárodního projektu TEXMIN