Archiv - ročník 2022

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Arnoštka Kostková, Milan Fraštia, Ing. Pavel Schmidt:
Výsypka Radovesice – příklad úspěšné rekultivace v podmínkách 21. století
Ing. Pavel Kocourek, Ing. Lubomír Purchart, Ing. Filip Strasser, Ing. Jiří Voldhons, Ing. Vladimír Herškovič:
Plovoucí fotovoltaická elektrárna
Ing. Jan BLATA, Ph.D., Ing. David ŠEDĚNKA, Ing. Vlastimil MONI, Ph.D., doc. Ing. František HELEBRANT, CSc., doc. Ing. Leopold HRABOVSKÝ, Ph.D.:
Využití tribodiagnostických zkoušek a jejich přínos v praxi