Archiv - ročník 2021

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.:
Mineralogie lokality Smolné Pece se zaměřením na výskyt cordieritu a jeho pseudomorfóz
Ing. Jiří Ludvík, Ing. Petra Dušková, Ing. Petr Pauliš:
Hlubině těžené křemenné suroviny využívané v technologickém procesu TechniStone®
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Roman Bauer, doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.:
Provozní nasazení bezpilotního systému BRUS na povrchovém lomu ČSA
doc. Ing. František Helebrant, CSc., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.:
Prediktivnost v údržbě a technická diagnostika - nezávislý pohled na danou problematiku