Archiv - ročník 2021

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. František Helebrant, CSc.:
Změny klimatu v širší oblasti Mostecké pánve a jejich dopady na hornictví a rekultivace se zaměřením na vývoj koncentrací imisí v ovzduší
Ing. Karel Jacko, Ph.D., Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.:
Potenciál využití složišť VEP pro pěstování energetických plodin
Ing. Roman Bauer, Ing. Pavel Kounovský, Ph.D., Ing. David Paus, Ph.D:
Provoz bezodpadové technologie na Úpravně uhlí Komořany v letech 2012-2021