Archiv - ročník 2020

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Lubomír Donát, Ph.D.:
Zvyšování životnosti řezných orgánů kolesových rýpadel
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Jiří Svejkovský:
Nové mineralogické nálezy z ložisek bentonitu v oblasti Mostecké pánve
Ing. Lukáš Žižka, Ph.D., Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.:
Geologie kvartérních sedimentů v předpolí lomu ČSA (oblast Černice-Horní Jiřetín)
Ing. Pavel Schmidt, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.:
Klimatické změny v regionu SZ Čech a jejich předpokládaný vliv na hornickou činnost a rekultivační práce