Archiv - ročník 2020

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Lubomír Donát:
Nasazení korečku KU300 se zuby ESCO® na lomu ČSA
Ing. Zuzana Strolená, Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. David Koloušek, CSc.:
Příprava peletizovaného adsorbentu z elektrárenského popílku
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt:
Aktuální pedologická problematika rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., Ing. Tomáš Khel, Ing. Ladislava Kohoutová:
Návrh rozšíření systému BPEJ o antropogenní půdy