Archiv - ročník 2019

Ing. Evžen Pichler, CSc., Ing. Martina Kunešová, RNDr. Jan Burda, Ph.D.:
Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Obránců míru
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt:
Výsledky Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. dosažené při řešení projektu výzkumného programu Ministerstva zemědělství ČR v letech 2015–2018
Ing. Lukáš Anděl, doc. Ing. Karel Ciahotný CSc., Ing. Veronika Kyselová Ph.D., Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš:
Termické zpracování vedlejších zemědělských produktů využitelných jako biosložky pohonných hmot
Ing. David Hirman, Ing. Marek Herčzík, Ph.D., Jaromír Matějů:
Kontinuální měřiče prašnosti v zásobnících uhlí