Archiv - ročník 2019

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., Ing. Vladimír Machovič, CSc., Mgr. Alexandra Špaldoňová, Ph.D., Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., Ing. Karel Mach, Ph.D., Zdeněk Dvořák:
Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti
RNDr. Jan Mrlina, Ph.D., Dr. Horst Kämpf, Ing. Václav Polák, Ing. Michal Seidl, Ph.D.:
Indikace dvou neznámých kvartérních maarových vulkánů u Libé v západních Čechách na základě gravimetrického průzkumu
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. David Hradil, Ing. Tomáš Miletič:
Vývoj zubů rýpadel se zlepšenými vlastnostmi
Ing. Jan Brejcha:
Srovnávací měření mobilních jednotek pro měření škodlivin v ovzduší