Archiv - ročník 2018

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Václav Novák, Ing. Kamila Dobešová:
Geologická problematika výzkumu opotřebení řezných orgánů velkostrojů v podmínkách mostecké pánve
RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Martina Kunešová, Mgr. Martin Veselý, Ing. Evžen Pichler CSc.:
Informační komplex výsypkových lokalit – Kopistská výsypka
Ing. Jaromír Täuber, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.:
Realizace protiprašných opatření v důlním díle č. 3111
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D., RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský CSc., Ing. Tomáš Khel, Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.:
Hydropedologické parametry a meteorologické podmínky lokality Panský les