Archiv - ročník 2018

Ing. Lukáš Žižka, Ing. Mária Jarolimová, Ph.D., Ing. Beáta Korandová, Ph.D.:
Kontinuální monitoring hladiny vody v prostoru Slatinické výsypky
Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Petr Svoboda, CSc.:
Formování popílků pro jejich využití k záchytu CO2
Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D., Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D., RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D., RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.:
Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a Milada
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Václav Novák, Ing. Kamila Dobešová:
Metodika technické rekultivace, aplikace zúrodnitelných zemin a zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách Mostecké pánve
RNDr. Jiří Beránek, Ing. Beáta Korandová, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Jaroslav Mudruňka:
Zapomenuté pískovcové lokality v Ústí nad Labem a okolí