Archiv - ročník 2018

Ing. Milan Brož, CSc., p.g. Alena Boušková:
Seismicita v oblasti západních a severních Čech a projekt na zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka
RNDr. Petr Rojík, Ph.D.:
Komorní hůrka a její přírodovědecký a kulturně historický význam
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., RNDr. Jan Jehlička, CSc., Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Ondřej Vanc, RNDr. Oldřich Vacek, CSc.:
Výzkum modřínových populací v rekultivačním lesnickém arboretu Antonín a na ostatních výsypkách
Mgr. Jan Šturma, RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Jiří Křen:
Geobotanické a fytocenologické zhodnocení vybraného území lomu ČSA