Archiv - ročník 2017

Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Petr Svoboda, CSc.:
Určující parametry běžně těžených hnědých uhlí vhodných pro výrobu kapalných paliv
Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Jan Brejcha:
Zpracování metodiky odhadu množství fugitivních emisí TZL pro oblast povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. David Šeděnka:
Nasazení technické diagnostiky při zprovozňování strojního vybavení hlubinného dolu
Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. Ondřej Vanc, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Alena Jančová:
Funkční potenciál lesa na antropogenních substrátech výsypkových stanovišť Sokolovska a Chomutovska