Archiv - ročník 2017

Ing. Evžen Pichler, CSc., Míla Pletichová, RNDr. Jan Burda, Ph.D.:
Informační komplex výsypkových lokalit – Velebudická výsypka
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Václav Novák, Ing. Pavel Schmidt:
Příspěvek k diskusi o zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách mostecké pánve
Mgr. Tomáš Novotný, Ing. Karel Mach, Ph.D.:
Jsou v hlavní sloji mostecké pánve zachovány vulkanogenní proplástky (tzv. tonsteiny)?
RNDr. Petr Rojík, Ph.D.:
Čedičový lom Kernberg mezi Rotavou a Jindřichovicemi