Archiv - ročník 2017

Ing. Marek Staf, Ph.D., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Eva Krtková:
Regenerativní záchyt oxidu uhličitého z energetických procesů
Ing. Robert Brázda, Ph.D., Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.:
Využití DEM simulace sypkých hmot v praxi
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.:
Komplexní měření na rýpadle SchRs 1550-4x30/K109
Ing. Magdaléna Kociánová, Ing. Vít Černý, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, Ing. Renata Zárubová, Ph.D.:
Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí