Archiv - ročník 2016

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka:
Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Jirásek
Ing. Lenka Jílková, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Jaroslav Kusý, Ing. RNDr. Josef Valeš, Ing. Lukáš Anděl:
Pyrolýza směsí hnědého uhlí a vybraných druhů biomasy s následnou úpravou těkavých produktů
Ing. Jiří Neruda, Ph.D., prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.:
Dynamika dopadové stolice s impaktními tyčemi na přesypovém místě nakládacího výložníku kolesového rýpadla
Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda, František Holý:
Odprášení přesypů pásové dopravy
Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. Ondřej Vanc:
Půdotvorný a krajinotvorný význam dřevin pěstovaných na výsypkových stanovištích