Archiv - ročník 2016

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Mgr. Jan Tumajer:
Využití dendrochronologie při inženýrsko-geologickém průzkumu svahových deformací Mostecké pánve
RNDr. Martin Šípek, RNDr. Stanislav Chochlík:
Hluboké penetrační sondy na vnitřní výsypce lomu Jiří
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Petr Šašek, Ph.D., Jiří Řehoř:
Shrnutí mineralogické situace povrchového dolu ČSA a nové nálezy z let 2015-2016
Ing. Pavel Schmidt, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Mgr. Petra Mácová:
Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek
RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Petr Stanislav:
Využití bezpilotních letadel pro tvorbu podpůrných dat důlních map