Archiv - ročník 2016

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka:
Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Radovesice
RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Petr Stanislav:
Deset let automatického monitoringu svahů na lomu ČSA (období 2005-2014)
Ing. Pavel Schmidt:
Obnova přístrojové techniky ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. – rekonstrukce torzního smykového přístroje
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., Ing. Jiří Mališ, Ph.D., Ing. Michal Poňavič:
Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin – záměry a řešení
doc. Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc.:
Geneze antropogenních substrátů na výsypkách jako základ pro vytvoření lesnické rekultivační typologie