Archiv - ročník 2015

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Jaroslav Kusý, Ing. RNDr. Josef Valeš, Ing. Lenka Jílková, Ing. Lukáš Anděl:
Pyrolýza hnědého uhlí s následnou úpravou těkavých produktů v termicko-katalytickém reaktoru
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Milan Fraštia, prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, CSc., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Lukáš Žižka:
Zahájení řešení projektu „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ v rámci programu NAZVA-KUS Ministerstva zemědělství ČR
Ing. Jan Brejcha:
Shrnutí výsledků výzkumu vlivu Mosteckého jezera na ovzduší
Ing. Milena Vágnerová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Martin Neruda, Ph.D.:
Vývoj ekosystému Mosteckého jezera