Archiv - ročník 2015

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt:
Shrnutí výsledků pedologického výzkumu břehu a svahů Mosteckého jezera dosažených v rámci řešení projektu č. TA 01020592 Technologické agentury ČR
Ing. Vít Černý, Ph.D., Ing. Pavel Sokol, Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.:
Spékané popílkové kamenivo
Ing. Petr Tomek, Ph.D., doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.:
Inovace dobývacího kombajnu do nízkých slojí
Ing. Petr Klouda, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Marcel Dlask, Ing. Petr Kolman, Ing. Petr Urban:
Hodnocení stupně rizika samovznícení hnědého uhlí na skládkách s využitím moderních numerických metod
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, Ing. Petr Urban, Ing. Petr Kolman, Ing. Marcel Dlask:
Software pro sledování procesu samovznícení uhelné substance na skládkách