Archiv - ročník 2015

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Míla Pletichová, Ing. Josef Halíř:
Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Růžodol
Ing. Petr Klouda:
Degradace stavu kulové dráhy zakladače ZP 6600
RNDr. Petr Rojík, Ph.D.:
Kvartérní sopky na Chebsku
Ing. Milena Vágnerová:
Mostecké jezero a jeho vliv na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy