Archiv - ročník 2014

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., Ing. Tomáš Hapla, Ing. Tomáš Neumann:
Optimální parametry dobývací techniky pro konkrétní podmínky
Ing. David Paus, Ing. Petr Kolman, Ing. Pavel Kounovský, Ing. Tomáš Růžička:
Bezodpadová technologie na Úpravně uhlí Komořany - rekonstrukce kalového hospodářství
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.:
Hodnocení míry nebezpečí vzniku procesu samovznícení hnědého uhlí na skládkách
Ing. Evžen Pichler, CSc., Ing. Jaromír Fultner, Ing. Petr Valvoda:
Ervěnický koridor – zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a Čs. armády – II. část