Archiv - ročník 2013

Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D. - Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU, Praha:
Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Milan Fraštia - Severočeské doly a.s.:
Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
Jaroslav Kusý, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Jan Šafář, CSc. - Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem; Ing. Karel Ciahotný, CSc. - VŠCHT, Praha:
Posouzení kvality hydrogenačních produktů připravených z dehtů hnědouhelných směsí s biomasou – 2. část
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Dlouhodobá komplexní měření na hnědouhelné skládce
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Ing. Tomáš Růžička - Vršanská uhelná a.s., Most:
Problematika transportu rypadla K800.B/K54 a souvisejícího zařízení na lomu Vršany