Archiv - ročník 2013

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Jaromír Täuber, Ing. František Holý - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Most:
Snižování prašnosti strojních zařízení používaných na hnědouhelných dolech
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, Ing. Václav Škraban - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Souhrnné měření základních parametrů na modelovém dopravníku
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Ostravská univerzita, Ostrava:
Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí
Ing. Iva Bestová, Ph.D., Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava; Ing. Miroslav Zechner, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.:
Použití uhličitanu vápenatého jako činidla pro neutralizaci kyselých důlních vod
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Rostislav Nedbálek - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, Kadaň:
Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev