Archiv - ročník 2013

Ing. Josef Halíř, Ph.D., Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Most:
Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
Ing. Jan Brejcha, Ing. Milena Vágnerová, Ing. Lenka Vaidišová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Vývoj kvality ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most
Jaroslav Kusý, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. - VŠCHT, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Praha:
Posouzení kvality produktů hydrokonverze kapalných podílů z kopyrolýzy směsí hnědouhelného dehtu s biomasou
Ing. Zdeněk Michalec - Ústav geoniky AV ČR, Ostrava-Poruba; Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební; prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta:
Modelování vlivu parametrů uhelné skládky na dynamiku samovzněcovacího procesu
Ing. Jaroslav Svoboda, Ing. Jaromír Täuber - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Vývoj, výroba a zkušenosti z provozu drtičů strusky v Elektrárně Mělník