Archiv - ročník 2012

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Pavel Rucký, Ph.D., Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. - HGF VŠB-TU Ostrava:
Měření teplotních stavů a derivativních plynových obrazů těles hnědouhelných skládek
Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D., doc. RNDr. František Staněk, Ph.D., Ing. Jan Jelínek, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava; doc. Ing. Josef Honěk, CSc. - Ostrava-Pustkovec:
Vývoj a kvalita uhelných slojí v průzkumném území Dětmarovice-Petrovice
Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., RNDr. Ing. Josef Valeš - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Vliv přídavku biomasy na kvalitu produktů pyrolýzy hnědého uhlí
Ing. Dana Sládková, Ph.D., Ing. Roman Kapica, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, Kadaň; Ing. Markéta Michalusová - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava:
Výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Jaroslava Šťovíčková - Severočeské doly a.s., Chomutov:
Role uhlí mezi primárními energetickými zdroji v roce 2010 a 2011