Archiv - ročník 2012

Zdeňka Kusková, Ing. Magdalena Špačková - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Systém managementu kvality ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a. s.
Ing. Renata Zárubová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Certifikace stavebních výrobků z produktů po spalování uhlí
Ing. Petr Klouda, Ing. Václav Škraban, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Měření a stanovení charakteristických parametrů pohonů pro komplexní diagnostický systém pásového dopravníku
Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Strojní odvodnění strusky na elektrárnách Mělník - 2. část
Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Jan Stýblo - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov:
Jezero Medard - monitoring podzemních vod v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard-Libík
Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Zhodnocení stabilitních a pedologických poměrů konečných svahů jezera Most