Archiv - ročník 2012

Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Historie liniového odvodňování na lomu Vršany
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Přírodvědecká fakulta, Ostravská univerzita; Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Hodnocení nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. - Přírodvědecká fakulta, Ostravská univerzita; Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Modelování procesu samovzněcování uhlí na uhelných skládkách
Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Strojní odvodnění strusky na elektrárnách Mělník - 1. část