Archiv - ročník 2012

Ing. Milena Vágnerová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Rtuť a životní prostředí
Ing. Iva Ulbrichová, PhD., prof. Vilém Podrázský CSc., Ing. Martin Kouba - Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, Praha 6 - Suchdol:
Obnova humusové vrstvy břízou a smrkem pichlavým na narušeném stanovišti v Krušných horách
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Geologická a pedologická charakteristika břehů jezera Most – první výsledky výzkumu
Ing. Beáta Stehlíková, Ph.D. - Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Technická univerzita Košice, Fakulta BERG; doc. Ing. Marián Košúth, Ph.D. - Ústav geovied, Technická univerzita Košice, Fakulta BERG:
Vlastnosti popolov zo spaľovania hnedého uhlia z rôznych spaľovacích zariadení
RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; RNDr. Milan Neubert - VVV VÝCHOD, spol. s r.o, Most; RNDr. Jaroslav Jochman - VVV MOST spol. s r.o., Most:
Sledování mechanických a provozních vlastností pryžových dopravních pásů
Ing. Tomáš Kubín, Ing. Oldřich Učeň, Ph.D., Ing. Jan Blata - VŠB – TU Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování; Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most:
Reverzní inženýrství v důlní praxi