Archiv - ročník 2011

Mgr. Petra Pokorná, RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., Mgr. Michal Grégr, Ing. Jiří Kroužek - Ústav pro životní prostředí:
Sezónní variabilita hrubého aerosolu (> 1μm) v obci Březno u Chomutova
Mgr. Michal Grégr, RNDr. Jan Hovorka - Ústav pro životní prostředí, Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Denní a sezónní dynamika PM10 a PM1 ve spádnici svahu dolu Nástup Tušimice
Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Stanovení pádové prášivosti s využitím vertikální pádové komory
Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Barbora Eliášová, DiS., Ing. Dana Prokopová, Ph.D. - ČZU Praha:
Kritické poznámky k problematice spontánních sukcesí
Mgr. Martin Kabrna - ČZU Praha:
Možnosti aplikace ekologické obnovy na výsypkách hnědouhelných lomů
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Dr. Ing. Lubomír Chytka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most:
Lokality jílovcových sorbentů v širším okolí hnědouhelných pánví severozápadních Čech a možnosti jejich využití
Mgr. Jan Burda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most, RNDr. PhDr. Jiří Dohnal - Přírodovědecká fakulta UK:
První etapa geofyzikálního průzkumu v prostoru plánované sanace severozápadních svahů lomu ČSA