Archiv - ročník 2011

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Tomáš Lang - Keramost a.s.; prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc - Geonika, s.r.o.:
Geofyzikální průzkum na nevybuchlou munici v oblasti lomu Želenice
Ing. Petr Klouda, Dr. Ing. Lubomír Chytka, Ing. Vlastimil Moni- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Vliv dvojitého napínání na dopravní pás PS 52
Ing. Václav Škraban - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Vlastimil Kraus - Severočeské doly a.s.:
Měření rozběhu pásových dopravníků
Ing. Václav Škraban, Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Měření poruchových stavů elektrických pohonů
Ing. Vlastimil Moni, Ing. Pavel Schmidt - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Výzkum možností prognózování vzniku ohnisek samovznícení v deponiích hnědouhelných paliv
RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Změna pevnosti výlisků působením vzdušné vlhkosti a tepelného šoku
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.; doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.- ČZU Praha:
Výsledky výzkumu rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Dr. Ing. Lubomír Chytka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Bilance a hodnocení zásob uhlí v hnědouhelných pánvích