Archiv - ročník 2011

Ing. Milan Badal - Český institut pro akreditaci, o.p.s.:
Vývoj technické harmonizace v České republice a Evropské unii
Petr Beran - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov:
O dobývání nerostných surovin v Chodově do roku 1945
Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D., Hana Cihlářová - Ústav geologie a pedologie, Mendelova univerzita v Brně:
Gigantické ložisko uhlí Sheeve Ovo v Mongolsku, část I: Stratigrafické podmínky výskytu uhlí na ložisku
Mgr. Jana Polanská, Ing. Eva Lacková, doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. - Institut environmentálního inženýrství, Fakulta hornicko-geologická, VŠB TU Ostrava:
Externality v krajině dlouhodobě ovlivněné těžbou nerostných surovin
RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most:
Problematika lisování jemnozrnných materiálů
Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most:
Pyrolýzní testy hnědých uhlí těžených v regionu severozápadních Čech