Archiv - ročník 2011

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Výzkumný fond pro uhlí a ocel - účast českých organizací v projektech podaných v roce 2010
Mgr. Martin Civiš - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., RNDr. Devraj Thimmaiah, Ph.D. - Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK:
Stanovení velikostní distribuce částic resuspendovatelné složky vzorků z povrchového hnědouhelného dolu v resuspenzní komoře
Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad, Most:
Likvidace dolu Kohinoor - 2. část, likvidace důlních děl do roku 2009
Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s., Chomutov:
Výsledky měření pórových tlaků v tělese Radovesické výsypky a indikace možných varovných stavů
Zdeněk Dvořák, Ing. Jiří Svejkovský - Severočeské doly a.s., Doly Bílina; Ing. Oldřich Janeček - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice; RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Nové poznatky o mineralogii severočeské hnědouhelné pánve získané v letech 2002-2009
RNDr. Petr Rojík, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov:
Čedičové varhany u Rotavy na Sokolovsku