Archiv - ročník 2010

Ing. Jaromír Fultner - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. František Fraus, CSc. - Geodata s.r.o., Sokolov:
Tématické zahraniční cesty uskutečněné HSPO v roce 2010
RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; RNDr. Milan Neubert - VVV MOST spol. s r.o, Most:
Stárnutí pryžových vrstev dopravních pásů
RNDr. Milan Neubert, Ing. Vitaliy Velychko - VVV MOST spol. s r.o, Most; doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc., RNDr. Helena Valentová, Ph.D. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; Ing. Petr Klouda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Sledování vibračních spekter ložisek bubnu prašného pásu
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Petr Šašek, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Výskyt ametystů na historických ložiskách železných rud v centrální části Krušných hor
Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Barbora Modrá, DiS., Ing. Dana Prokopová - ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů:
Produkční a mimoprodukční význam antropogenních substrátů na výsypkách sokolovské uhelné pánve
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s., Chomutov:
Rekultivace výsypky Radovesice