Archiv - ročník 2010

Ing. Robert Kořínek - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; RNDr. Ing. Josef Valeš - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most:
Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
Petr Čermák - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.:
Lesnická rekultivace plaviště popele Lotta Marie
Ing. Václav Bažant, doc. Ing. Martin Slavik CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. - Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta lesnická a dřevařská:
Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
Ing. Robert Brázda, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Laboratoř sypkých hmot, Institut dopravy:
Problematika návrhu horizontálních plochých uzávěrů při provzdušňování zásobníků sypkých hmot
Ing. Jan Blata, Ing. Oldřich Učeň, Ph.D., Ing. Tomáš Kubín, Ing. Josef Kristen - VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS - Katedra výrobních strojů a konstruování, Ostrava:
Optimalizace kabiny nakladače
Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; doc. Ing. František Helebrant - VŠB – Technická univerzita Ostrava:
Využití bezkontaktního měření teplot v technické diagnostice pásových dopravníků