Archiv - ročník 2010

Ing. Alena Miletičová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Závěrečná konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Výzkumný fond pro uhlí a ocel - příležitost pro české organizace
Ing. Jarmila Schwalbová - VŠB - Technická univerzita Ostrava:
Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.; Ing. Petr Čermák CSc. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.:
Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. - Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje:
Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
Ing. Josef Halíř, Ph.D., Míla Pletichová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.:
Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
Ing. Denisa Fiurášková, prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. - VŠB - TU Ostrava, HGF, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti:
Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
Ing. Vlastimil Macůrek - Ledečko, č.p. 6; RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Hydrogenace hnědouhelného dehtu
Ing. Jan Kostka, Mgr. Petr Otipka, Ing. Jiří Lukš, Ph.D - VŠB – Technická univerzita Ostrava:
Těsnicí vlastnosti základkových směsí