Archiv - ročník 2010

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., Ing. Martin Neruda, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí:
Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
Ing. Jiří Varady, Obvodní báňský úřad v Mostě:
Likvidace dolu Kohinoor - 1. část: Likvidace důlních děl do roku 2003
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., doc. Ing. František Helebrant, CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování; Ing. Vlastimil Moni, Ing. Petr Klouda, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.:
Provozní měření na kolesových rýpadlech
Ing. Karel Mach, Ph.D., Severočeské doly a. s.:
Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.:
Vývoj mechanických parametrů stavebně-rekultivačních směsí za první rok monitorování
Ing. Lucie Nezvalová, Mgr. Eva Pertile, Ph.D., prof. Ing. Peter Fečko, CSc., doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství:
Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
Mgr. Eva Pertile, Ph.D., Ing. Nezvalová Lucie, doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., prof. Ing. Peter Fečko, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství:
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku