Archiv - ročník 2009

Ing. Dana Sládková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – TU Ostrava; Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice:
Aplikace využívající systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rýpadel na Severočeských dolech a.s.
Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Peter Čmejrek - Litvínovská uhelná a.s., Hlavní báňská záchranná stanice Most:
Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
Ing. Alena Miletičová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Podnikatelské a inovační centrum:
Evropské a národní peníze pro český výzkum
Ing. Soňa Hykyšová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most a Kralupy:
Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ing. Kamil Krpec, Ing. Milan Dej, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Ing. Michal Šyc, Ph.D. - Akademie věd České Republiky, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.:
Emisní faktory znečišťujících látek ve spalování hnědého uhlí ze spalovacích zařízeních malých výkonů
Ing. Petr Čermák CSc. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a. s.:
Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
Ing. Robert Brázda, Ph.D. - Laboratoř sypkých hmot, Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava:
Problematika stěnových tlaků při provzdušňování zásobníků sypkých hmot
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Michal Branc - VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Ing. Helena Hnilicová - Český hydrometeorologický ústav:
Emise jemných částic při spalování hnědého uhlí v malých zdrojích pro vytápění domácností