Archiv - ročník 2009

Ing. Schmidt Pavel, Ing. Šašek Petr, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
Ing. Vlastimil Moni, Ing. Petr Klouda, Ing. Bohumír Kubík, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Fragmenty z komplexního měření na lomovém velkostroji typu KU800
Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Daniel Prečuch - EKOSTAVBY Louny s.r.o.:
Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základny
RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.:
Energetický obsah spalitelného uhlíku odpadních látek a tvorba směsných paliv
Ing. Monika Blišťanová, Ph.D., Ing. Anton Grinč, Ph.D. - PIDECO CGF, s.r.o.; doc. Ing. Peter Blišťan, Ph.D. - Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach:
Geologické aspekty ovplyvňujúce výber ložísk pre podzemné splyňovanie uhlia
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.; Jiří Řehoř, Litvínovská uhelná a.s.; Ing. Petr Šulcek, Vršanská uhelná a.s.:
Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
Vratislav Ondráček, Severočeské doly a.s.; Vratislav Ondráček, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.:
Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
RNDr. Petr Rojík, Ph.D., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.:
Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny