Archiv - ročník 2009

Ing. Radim Paluska , Ing. Jiří Horák, Ph.D., Výzkumné energetické centrum Ostrava; Ing. Michal Stáňa, Ph.D. , Ing. Marian Bojko, Ph.D., VŠB-TU Ostrava:
Matematické modely vyhořívání uhelných částic v pádové trubce
RNDr. Michal Řehoř , Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.; doc. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha, Ing. Markéta Hendrychová, Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most a.s.:
První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 „Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny“
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. , Ing. Jan Jelínek, Ph.D. , Ing. Kerstin Hoňková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava:
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
Ing. Jiří Varady, Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Petr Čmejrek, Ph.D.- Hlavní báňská záchranná stanice Most:
Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi I ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Ing. Iva Bestová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Ing. Miroslav Zechner, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.:
Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.:
Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
Ing. Ondřej Mrvík - TP-GEO, Fontaines, Francie, FSv ČVUT; MEng. Sébastien Bomon, TP-GEO, FOntaines, Francie:
Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky