Archiv - ročník 2013

Ing. Renata Zárubová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Problematika využití popílků a směsí s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava; Ing. David Paus, Ing. Petr Kolman, Ing. Pavel Kounovský - Severní energetická a.s., Most:
Zvýšení produkce kvality ořech 2 – nová drticí linka na Úpravně uhlí Komořany
Mgr. Petr Rojík, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.2- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most:
Rekultivační substráty Sokolovska
Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Dílčí výsledky hodnocení úrovně prašnosti v okolí lokality jezera Most
Ing. Lenka Vaidišová, Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Měření plynného znečištění ovzduší v okolí nově vznikajícího jezera Most