Archiv - ročník 2024

Zpět na přehled článků

Ervěnický koridor – 40 let od zahájení provozu

Ing. Roman Bauer, Ing. Pavel Kounovský, Ph.D., Ing. Vít Sládek, Ing. David Paus, Ph.D.

Abstrakt

Ervěnický koridor (dále jen EK) byl vybudován v letech 1957 až 1984 ve formě výsypkového tělesa o ma-ximálním převýšení až 170 m a délce cca 5 200 m. Jeho hlavním významem bylo uvolnění předpolí pro těžbu hnědého uhlí a následné silniční a železniční propojení průmyslových aglomerací měst Mostu a Chomutova. V tomto roce uplyne právě 40 let od doby, kdy byl tento koridor zprovozněn. Na jeho temeni byly zprovozněny velmi důležité komunikační přeložky: železnice Most-Chomutov, silnice I/13 a přeložka řeky Bíliny. Nedílnou součástí příspěvku je také samotný proces ukončení těžební činnosti na lomu ČSA a stav přeložek EK a jejich případná revitalizace.

Klíčová slova:

báňská problematika, koridor, lom, předpolí, realizace přeložek, sedání výsypky


Zpět na přehled článků