Archiv - ročník 2024

Zpět na přehled článků

Srovnání výsledků analýzy prvků ve vzorcích biomasy mezi dvěma laboratořemi

Ing. Zuzana Strolená, Ing. Eva Čechová, Ing. Lukáš Anděl

Abstrakt

Článek popisuje postup při úpravě, mineralizaci a analýze vzorku biomasy, prováděné dvěma nezávislými laboratořemi za účelem mezilaboratorního porovnání stanovení vybraných kovů ve vzorku biomasy. Po-rovnání výsledků analýz sloužilo jako tzv. malé mezilaboratorní porovnání za účelem ověření správnosti postupů jednotlivých laboratoří.

Klíčová slova:

biomasa, mineralizace, ICP-OES


Zpět na přehled článků