Archiv - ročník 2024

Zpět na přehled článků

Odhad nejistoty a test shody s referenční metodou analyzátorů Fidas 200 E při měření suspendovaných částic PM10

Ing. David Hirman

Abstrakt

V měřicí síti VÚHU a.s. jsou při měření nově používány optoelektronické analyzátory FIDAS 200 E. Před jejich zařazením do měřicí sítě byl proveden test shody s referenční gravimetrickou metodou dle ČSN EN 12341. Při vyhodnocení výsledků byla aplikována statistická metoda uvedená v ČSN EN 16450. Výsledky stanovení nejistoty byly v souladu s požadavky vyhlášky č. 330/2012 Sb, o způsobu vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích na nejistotu pro měření částic PM10.

Klíčová slova:

suspendované částice PM10, FIDAS 200, E - Leckel


Zpět na přehled článků