Archiv - ročník 2023

Zpět na přehled článků

Extrakce Ti a Ga z vedlejších energetických produktů sdruženou chloridační-cementářskou metodou

Ing. Tomáš Frýdl, Ing. Hong Nguyen Vu, Ph.D.

Abstrakt

Celosvětově je spalováním uhlí každý rok vyprodukováno přibližně 1 200 Mt vedlejších energetických produktů (VEP). V současnosti jsou považovány za odpadní materiály a jsou často deponovány, což vede k mnoha ekologickým problémům. Vedle dominantní alumo-silikátové matrice obsahují relativně vysoká množství kovů vzácných zemin (REE) a ostatních zájmových kovů, proto je o nich stále častěji uvažováno jako o materiálu použitelném ve stavebnictví a jako o zdroji zájmových kovů. Potenciální spojení obou směrů zpracování VEP-ů přináší prakticky bezodpadová sdružená pražná metoda spočívající v tepelném zpracování směsi VEP, CaCO3 a CaCl2. Touto metodou jsou v jednom kroku získávány zájmové prvky ve formě příslušných chloridů a ze zbytkového materiálu je získáván cementářský produkt. V tomto článku jsou popsány závislosti nejdůležitějších pražných parametrů na stupeň vytěkání Ti a Ga ve formě chloridů. Optimalizací pražných podmínek bylo dosaženo stupně vytěkání Ti téměř 56 % a Ga kolem 100 %.

Klíčová slova:

popílky, VEP, chloridace, titan, germanium


Zpět na přehled článků