Archiv - ročník 2023

Zpět na přehled článků

Odsávání Hrubé třídírny – výměna technologie

Ing. David Hirman, Ing. Vladimír Herškovič

Abstrakt

V článku je popsána obměna technologie určená k likvidaci uhelného prachu na objektu Hrubá třídírna na provozním úseku Úprava uhlí ve společnosti Severočeské doly a.s., vyvolaná nutností reagovat na změnu emisního limitu vyhlášky č. 415/2012 Sb. Jedná se o náhradu čtyř kusů mokrých hladinových odlučovačů za čtyři moderní odsávací jednotky, jejichž výměna proběhla v rámci dvou etap. Došlo k rekonstrukci potrubních tras a odsávacích míst. V souvislosti se změnou způsobu likvidace uhelného prachu došlo i k úpravě konstrukce pásového dopravníku pro likvidaci smáčené směsi. Dále je v článku obecně popsán objekt Hrubá třídírna, procesy v něm probíhající, včetně popisu původních a nově instalovaných zařízení, a dále popis způsobů likvidace uhelného prachu při jejich použití.

Klíčová slova:

mokrý hladinový odlučovač, vyhláška č. 415/2012 Sb., odsávací jednotka TZL, emisní limit, odsávání uhelného prachu


Zpět na přehled článků